Förskolan Vetenskaparna AB

Köregler / Klagomålshantering

Köregler och Klagomålshantering

Förskolans köregler:

-Förskolan Vetenskaparna står med i Stockholms stads gemensamma kö (och har alltså ingen egen kö).
-Vi har syskonförtur på de platser som erbjuds.
-Förskolan följer avgiften via maxtaxan (inga övriga avgifter tas ut).
-Vid mindre barn på förskolan (under tex sommartid) slår vi ihop oss med vår andra enhet Miniforskarna.
-Förskolan har 4 planeringsdagar varje år (2 dagar per termin). Vi informerar alltid om dessa dagar en termin i förväg, och även dessa dagar är barnen på Miniforskarna.
-Uppsägningstiden från förskolan är 1 månad, detta gäller från det datum föräldern säger upp platsen på Stockholms stads intranät ”Min barnomsorg”.
-Man betalar förskoleavgift för barnet till och med sista uppsägningsdagen.

Klagomålshantering:

All personal har som uppdrag att ta emot ev synpunkter och klagomål. Klagomålshantering är en del av vårt kvalitetsarbete, som ska resultera i ständiga förbättringar av vår verksamhet.

Så här gör du:

• Om du är missnöjd med något i verksamheten, eller den inte motsvarar dina förväntningar, ska du i första hand framföra det till personalen. Tillsammans försöker ni lösa det som du är missnöjd med. 

• Om du fortfarande är missnöjd, eller om du tycker att du inte får hjälp eller svar av personalen, kan du vända dig till rektorn. 

• Kvarstår ditt missnöje kan du göra ett skriftligt klagomål. Blanketten får du av personalen eller rektorn. Klagomålet lämnar eller skickar du till förskolan. 

• Du får en första kontakt inom fem arbetsdagar.
• Rektorn tar löpande upp klagomålsärenden till dialog på arbetsplatsträffar.

Det här händer med ditt klagomål:

• Huvudmannen ska inom fem arbetsdagar ha en första kontakt med den som lämnat klagomålet.
* Huvudmannen handlägger och dokumenterar ärendet. Handläggningstiden kan variera beroende på vad klagomålet gäller, men bör som inriktning vara högst två veckor. 

• När utredningen är avslutad ansvarar huvudmannen för att utredningen återkopplas till den som lämnat klagomålet. Utredningen lämnas även till rektorn. 


Förskolan VETENSKAPARNA - Högbergsgatan 48 - 118 26 Stockholm