Förskolan Vetenskaparna AB

Välkommen till Förskolan Vetenskaparna!

PSX_20160810_212912.jpg Förskolan är belägen på Högbergsgatan 48, på Södermalm i Stockholm.
Vi är en liten enhet med plats för 30 barn och 6+1 pedagoger, vilka utgörs av legitimerade förskollärare och barnskötare. Förskolans rektor, tillika skolchef, är legitimerad förskollärare och innehar rektorsexamen.

Vi arbetar aktivt utifrån Läroplanen för förskolan 2018 och synliggör detta i våra projekt i verksamheten.

Är du nyfiken på vår verksamhet eller önskar ställa dig i kö är du välkommen att kontakta oss på Forskolanvetenskaparna@hotmail.com
Telefon 0767-878889 / Rektor tillika skolchef Alexandra Bosnjakovic 070-7494277

Du kan också logga in direkt via Min Barnomsorg och ställa dig i kö till vår verksamhet: http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/forskola/

Förskolans öppettider är för närvarande 07.00-17.15, i enlighet med Stockholms stads riktlinjer för barnomsorg samt föräldrarnas behov.
Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan kl 06:30 och 18.30 alla helgfria vardagar, året runt, förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Föräldraenkäterna 2023

thumbnail_6f5daa38-23a7-4d27-9a02-450e0adcd1b5.jpg I brukarundersökningen för 2023 har vi 100% nöjda föräldrar i frågorna:

1.) Nöjd med helheten.
2.) Verksamheten är trygg och säker.
3.) Barnet känner sig trygg på förskolan.
4.) Barnet blir bemött respektfullt.
5.) Pedagogiska miljön.
6.) Fysisk aktivitet uppmuntras.
7.) Alla barn har lika möjlighet att utvecklas.
8.) Jag blir bemött på ett respektfullt sätt.
9.) Barnen kan själv skapa och uttrycka sig.
10.) Barnet utvecklar sina sociala förmågor.
11.) Naturvetenskapliga fenomen.
12.) Matematiskt tänkande.
13.) Välkommen att ställa frågor.
14.) Möjlighet till delaktighet och inflytande.
15.) Information om mål.

..och 90-98% nöjda föräldrar i frågorna:
1.) Kan rekommendera förskolan.
2.) Utveckling och lärande synliggörs.
3.) Information om maten.
4.) Varierad och hälsorik kost.

Förskolan VETENSKAPARNA - Högbergsgatan 48 - 118 26 Stockholm

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in