Förskolan Vetenskaparna AB

Välkommen till Förskolan Vetenskaparna!

PSX_20160810_212912.jpg Förskolan är belägen på Högbergsgatan 48, på Södermalm i Stockholm.
Vi är en liten enhet med plats för 30 barn och 6+1 pedagoger, vilka utgörs av legitimerade förskollärare och barnskötare. Förskolans rektor är legitimerad förskollärare och läser, parallellt med sitt uppdrag, rektorsutbildningen.

Vi arbetar aktivt utifrån Läroplanen för förskolan 2018 och synliggör detta i våra projekt i verksamheten.

Är du nyfiken på vår verksamhet eller önskar ställa dig i kö är du välkommen att kontakta oss på Forskolanvetenskaparna@hotmail.com
Telefon 0767-878889 / Rektor Alexandra Bosnjakovic 070-7494277

Du kan också logga in direkt via Min Barnomsorg och ställa dig i kö till vår verksamhet: http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/forskola/

Förskolans öppettider är för närvarande 07.00-17.15, i enlighet med Stockholms stads riktlinjer för barnomsorg samt föräldrarnas behov.
Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan kl 06:30 och 18.30 alla helgfria vardagar, året runt, förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Föräldraenkäterna 2020

IMG_3245-2.jpg I brukarundersökningen för 2020 har vi 100% nöjda föräldrar i frågorna:
1.) Mitt barn känner sig trygg på förskolan.
2.) Förskolan är trygg och säker.
3.) Den pedagogiska miljön.
4.) Alla barn har lika möjlighet att utvecklas.
5.) Mitt barn får fritt skapa och uttrycka sig i olika former.

..och 95-98% nöjda föräldrar i frågorna:
1.) Rekommendera förskolan.
2.) Nöjd med helheten.
3.) Barnet blir bemött respektfullt.
4.) Vårt arbete kring naturvetenskapliga fenomen.
5.) Barnet utvecklar sina sociala förmågor.

Förskolan VETENSKAPARNA - Högbergsgatan 48 - 118 26 Stockholm

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in